SMITTEVERNSREGLER VEDRØRENDE COVID-19:


1. VIDEOSAMTALER er ALLTID en mulighet. Selvom du har øvre luftveisinfeksjon, feber, er i hjemmekarantene eller isolat, er du alltid velkommen til videosamtale.

2. TURSAMTALER kan gjennomføres så lenge du ikke har øvre luftveisinfeksjon, feber, er i karantene eller isolasjon.

3. KONTORSAMTALER kan gjennomføres så lenge du:
- ikke har øvre luftveisinfeksjon, feber, er i karantene eller isolasjon.
- holder god avstand
- vasker hendene før og etter samtale
- nyser/hoster i albuen eller engangspapir

VELKOMMEN TIL SAMTALE!

 

©2020 by SAMTALELEGEN . Website Design by qeka.net