top of page

Stressmestring

Stress er kroppens naturlige respons på belastning for å bringe den tilbake i likevekt. Stressresponset kan vi ikke endre på, da det er essensielt for å overleve, samtidig som det har en skadelig effekt dersom det vedvarer over tid.  

Det vi derimot kan gjøre noe med er alle de stressorene og triggerne i livet vårt som som utløser stressresponset.

BEVEGELSE

Samtalelegen
BEVEGELSE
Search video...
BEVEGELSE

BEVEGELSE

02:00
Play Video
Velkommen til samtale

Velkommen til samtale

00:59
Play Video
Working from home during the pandemic

Working from home during the pandemic

01:21
Play Video
bottom of page