Stressmestring

Stress er kroppens naturlige respons på belastning for å bringe den tilbake i likevekt. Stressresponset kan vi ikke endre på, da det er essensielt for å overleve, samtidig som det har en skadelig effekt dersom det vedvarer over tid.  

Det vi derimot kan gjøre noe med er alle de stressorene og triggerne i livet vårt som som utløser stressresponset.