top of page

TAUSHETSPLIKT

og

 PERSONVERN:

Som helsepersonell er Samtalelegen

underlagt TAUSHETSPLIKT.

Dette innebærer:

  • plikt til å tie selv og til aktivt å hindre at uvedkommende får tilgang til person- og helse informasjonen din.

Samtalelegen er UNNTATT fra taushetsplikten når::

  • det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.

  • det er nødvendig for å avverge alvorlig skade, eller for å avverge enkelte straffbare handlinger.

 

Personvernerklæring:

Som helsepersonell er Samtalelegen pliktig til å føre journal.

  • Samtalelegen er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

  • Oppbevaring av personopplysninger skjer digitalt og i henhold til dagens personvernlovgivning.

  • Det er inngått databehandleravtale med aktørene som tilbyr journaltjenesten og videosamtaletjenesten.

 

Informasjonskapsler:

  • Når du besøker Samtalelegens nettside vil det lagres enkelte informasjonskapsler (cookies) på enheten din for å generere statistikk over hjemmesidens trafikk. I tillegg benytter Samtalelegen annonseringspiksler for å sikre hensiktsmessig markedsføring

Taushetsplikt: Tekst
bottom of page